جلسه مشترک دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما خوزستان با سرپرست کلینیک صنعت استان جهت همکاری مشترک- شهریورماه ۱۳۹۶

۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۵ کد خبر : ۱۲۰۶ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۷۴
جلسه مشترک دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما خوزستان با سرپرست کلینیک صنعت استان جهت همکاری مشترک- شهریورماه ۱۳۹۶